Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych zadań  i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych zadań i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

Opierając się na doświadczeniach, własnych i poszczególnych partnerów biznesowych, przenosimy część zadań do wykonania na nasz potencjał twórczy. W zależności od sytuacji w przedsiębiorstwie określamy obszary, które zostaną przeniesione do zewnętrznych podmiotów. W każdej firmie istnieją sektory, które warto pozostawić w całości pod swoją kontrolą jak również sektory, które warto eksportować na zewnątrz do podwykonawców.