HR

Human Resources

Naszym celem w dziedzinie HR jest pozyskiwanie odpowiednich ludzi oraz tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy.