Inwest

Wsparcie podczas realizacji projektów  w obszarach:
Inwestycyjnych – Kapitałowych – Kadrowych
  • Wspomagamy realizacje inwestycji w przemyśle, budownictwie oraz infrastrukturze drogowej.
  • Budujemy – od projektu po „oddanie kluczy”.
  • Realizujemy projekty wymagające pozyskania środków od inwestorów zewnętrznych.
  • Każdy klient to indywidualne podejście do współpracy i sposobu realizacji projektu.